Waarom dient u een RI&E op te stellen?

Er zijn verschillende redenen om een risico-inventarisatie & evaluatie te laten uitvoeren: 

 • Om veilig en gezonde werkomgeving te creëren voor uw medewerkers is het essentieel inzage te hebben in de risico's binnen uw onderneming.
 • Het reduceren van ziekteverzuim, bedrijfsongevallen en beroepsziekten.
 • Uw verzekeraar vereist inzage over de risico's binnen uw bedrijf.
 • U bent als werkgever volgens artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht over een actuele RI&E met Plan van Aanpak te beschikken.

Binnen een veilige en gezonde werkomgeving zijn uw medewerkers productiever. Ziekteverzuim, maar zeker ook uitval of schadeloosstelling na een bedrijfsongeval of bij een beroepsziekte zijn enorme kostenposten voor een werkgever. Dergelijke kosten wilt u ongetwijfeld tot een minimum beperken en het liefst voorkomen.

 

Ben ik als werkgever RI&E-plichtig?

Kortweg is iedere ondernemer die voor meer dan 40 uur per week personeel in dienst heeft verplicht over een actuele RI&E te beschikken. Let op, want ook uitzendkrachten, ingehuurd personeel, vrijwilligers en stagiaires worden aangemerkt als personeel. Feitelijk geldt de verplichting voor elke medewerker waar u gezag over voert. Als zelfstandige zonder personeel (ZZP'er) valt u buiten deze verplichting.

 

Op welke onderdelen wordt er bij een RI&E gecontroleerd?

Voor het opstellen van een risico-inventarisatie & evaluatie bepalen wij de risico's binnen uw branche en de specifieke risico's binnen uw onderneming.

 

Wij beoordelen uw onderneming op de volgende punten:

 • Gebouwgebonden arbeidsomstandigheden
 • Brandveiligheid
 • Beoordeling van werkplekken
 • Hygiëne en besmettingsgevaar
 • Werk- en rusttijden
 • Emotionele belasting 
 • Ongewenst gedrag
 • Werkklimaat
 • COVID-19
 • Lichamelijke belasting
 • Beeldschermwerk
 • Gevaarlijke stoffen
 • Machineveiligheid
 • Apparaten en gereedschappen
 • Lawaai
 • Valgevaar
 • Voorzieningen in noodsituaties
 • Bedrijfshulpverlening
 • Interne organisatie van preventieve arbozorg
 • Voorlichting en onderricht
 • Afspraken over verzuimbeleid
 • Afspraken met de arbodienst
 • Registers, arbeidsongevallen, beroepsziekten en meldingen
 • Opdrachtgever, uitzendwerk en toezicht op gezamenlijk werk
 • Eventuele bijkomende risico’s van specifieke werkzaamheden

Aanvullend stellen wij een risicobeoordeling op, waarbij de risico's afzonderlijk worden gewogen en beoordeeld. In het Plan van Aanpak (PvA) ontvangt u een aanbeveling welke risico's dienen te worden opgepakt. Uiteraard bepaalt u zelf hoe u invulling geeft aan het Plan van Aanpak. Hiermee voldoet u aan de wettelijke eisen zoals deze in de arbeidsomstandighedenwet aan u als werkgever worden gesteld. Ook de wettelijke toetsing van de opgestelde RI&E kunnen wij verzorgen.

 

Het in kaart brengen van de risico's binnen uw bedrijf is voor u wellicht geen dagelijkse kost. Daarom nemen wij u het volledige traject van opstellen van een RI&E inclusief het plan van aanpak graag uit handen. 

 

Een RI&E is maatwerk, wij informeren u graag naar de mogelijkheden voor specifiek uw onderneming.