Waarom dient u een RI&E op te stellen?

Er zijn verschillende redenen waarom u een risico-inventarisatie & evaluatie moet (laten) uitvoeren: 

  • Creëren van een veilige en gezonde werkomgeving;

o   Reduceren van ziekteverzuim, bedrijfsongevallen en beroepsziekten;

o   Uw verzekeraar vereist inzage over de risico's binnen uw bedrijf.

o   Volgens artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bent u als werkgever verplicht over een actuele RI&E met Plan van Aanpak te beschikken.

Binnen een veilige en gezonde werkomgeving zijn uw medewerkers productiever. Ziekteverzuim, maar zeker ook uitval of schadeloosstelling na een bedrijfsongeval of bij een beroepsziekte zijn enorme kostenposten voor een werkgever. Dergelijke kosten wilt u ongetwijfeld tot een minimum beperken en het liefst voorkomen.

Ben ik als werkgever altijd RI&E-plichtig?

Iedere ondernemer die voor meer dan 40 uur per week personeel in dienst heeft, is verplicht over een actuele RI&E te beschikken. Let op, ook uitzendkrachten, ingehuurd personeel, vrijwilligers en stagiaires ziet de wet als personeel. De verplichting geldt dus voor elke medewerker waar u gezag over heeft. ZZP'ers vallen buiten deze verplichting.

Op welke onderdelen wordt er bij een RI&E gecontroleerd?

Voor het opstellen van een risico-inventarisatie & evaluatie bepalen wij de risico's binnen uw branche en de specifieke risico's binnen uw onderneming. Naast specifieke onderwerpen worden ook algemene zaken als bijvoorbeeld Arbo- en verzuimbeleid, preventieve Arbozorg, psychosociale arbeidsbelasting, bedrijfshulpverlening en brandveiligheid beoordeeld. Afhankelijk van de werkzaamheden kan dit ook het geval zijn voor het werken met gevaarlijke stoffen, machineveiligheid of het werken in risicovolle omgevingen. Beheersmaatregelen aangaande COVID-19 zijn hier eveneens onderdeel van.

Wij stellen aanvullend een risicobeoordeling op. Dit betekent dat we geconstateerde knelpunten afzonderlijk wegen en beoordelen. In het Plan van Aanpak (PvA) ontvangt u een aanbeveling welke risico’s u moet oppakken. Uiteraard bepaalt u zelf hoe u invulling geeft aan het PvA. Hiermee voldoet u aan de wettelijke eisen die de arbeidsomstandighedenwet aan u stelt. Tot slot voert een van onze eigen kerndeskundigen de wettelijke toetsing uit voor de opgestelde RI&E. Uiteraard kunnen wij ook ondersteunen in het implementeren van de voorgestelde beheersmaatregelen.

 

Het in kaart brengen van de risico's binnen uw bedrijf is voor u geen dagelijkse kost. Wij geven graag van A tot Z invulling aan het traject.