Werkwijze bij het opstellen van een RI&E

Bij Vilinq houden we van duidelijkheid. Voordat we voor u aan de slag gaan brengen we eerst de specifieke werkzaamheden, omvang, eventuele aandachtspunten en andere relevante gegevens over uw bedrijf in kaart. Op basis van deze bedrijfsgegevens ontvangt u van ons vrijblijvend een uitgebreide offerte op maat.

 
Zodra u akkoord gaat met ons aanbod zal er een afspraak worden ingepland voor een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek zullen wij de benodigde informatie verzamelen door:

  • In gesprek te gaan met de verantwoordelijke functionarissen binnen uw onderneming.
  • Het interviewen van een aantal medewerkers.
  • Onze eigen observatie van onder andere het gebouw (de werklocatie), de gebruikte arbeidsmiddelen, arbeidsomstandigheden en getroffen (nood)voorzieningen. 
  • Het bestuderen van de door u gebruikte procedures en werkinstructies. 

Na het bedrijfsbezoek starten wij met het opstellen van de risico-inventarisatie door het beoordelen van de verzamelde informatie. De gebruikte toetsingscriteria voor het beoordelen van de risico's zijn specifiek opgesteld en gebaseerd op de eisen vanuit onder andere de Arbeidsomstandighedenwet, het Bouwbesluit en de arbeidscatalogus die van toepassing is binnen uw branche. 

 

Wanneer alle gegevens zijn verwerkt stellen wij het rapport op waar in alle getoetste onderdelen worden benoemd. Per onderdeel geven wij onze bevindingen aan, risico's worden afzonderlijk gewogen en beoordeeld. De opgestelde RI&E geeft u een totaalbeeld van alle reële risico's op het gebied van bedrijfsveiligheid. De doorlooptijd van het bedrijfsbezoek tot aan het opleveren van onze rapportage bedraagt doorgaans enkele weken.

 

Uiteraard ontvangt u de volledige RI&E met het Plan van Aanpak en bespreken wij met u de uitkomsten. In een eventueel vervolgtraject kunnen wij u ondersteunen bij het implementeren van de verbeterpunten. Na het doorlopen van dit traject voldoet u volledig aan uw plichten ten aanzien van de risico-inventarisatie & evaluatie. Een geruststellende gedachte.