Werkwijze bij het opstellen van een RI&E

Bij Vilinq houden we van duidelijkheid. Voordat we voor u aan de slag gaan, brengen we de werkzaamheden, de omvang, eventuele aandachtspunten en andere relevante gegevens over uw bedrijf in kaart. Op basis van deze bedrijfsgegevens ontvangt u van ons vrijblijvend een uitgebreide offerte op maat.

 

Gaat u akkoord met ons aanbod? Dan plannen we een afspraak in voor een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek verzamelen we zoveel mogelijk informatie door:

  • In gesprek te gaan met de verantwoordelijke functionarissen binnen uw onderneming.
  • Het interviewen van een aantal medewerkers.
  • Onze eigen observatie van onder andere de gebouwgebonden aspecten, de gebruikte arbeidsmiddelen, arbeidsomstandigheden en getroffen (nood)-voorzieningen. 
  • Het bestuderen van de door u gebruikte procedures en werkinstructies, maar ook de verzuimcijfers en het ongevalsregister.

Uiteraard wordt ook de preventiemedewerker en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging betrokken in dit traject.

Na het bedrijfsbezoek starten wij met het opstellen van de risico-inventarisatie door het beoordelen van de verzamelde informatie. De gebruikte toetsingscriteria voor het beoordelen van de risico's zijn specifiek opgesteld en gebaseerd op de eisen vanuit onder andere de Arbeidsomstandighedenwet, het Bouwbesluit en de arbeidscatalogus die van toepassing is binnen uw branche. 

 

Wanneer we alle gegevens hebben verwerkt, stellen we het rapport met alle getoetste onderdelen op. Per onderdeel geven wij onze bevindingen aan en de risico’s wegen en beoordelen we afzonderlijk. De opgestelde RI&E geeft u een totaalbeeld van alle reële risico's op het gebied van arbeidsveiligheid. De doorlooptijd van het bedrijfsbezoek tot aan het opleveren van onze rapportage bedraagt enkele weken.

 

U ontvangt de volledige RI&E met het Plan van Aanpak en we bespreken gezamenlijk de uitkomsten. De wettelijk verplichte toetsing van de RI&E en het plan van aanpak verzorgen wij ook. In een eventueel vervolgtraject kunnen wij u ondersteunen bij het implementeren van de verbeterpunten en beheersmaatregelen.

 

Na het doorlopen van dit traject voldoet u volledig aan uw plichten ten aanzien van de risico-inventarisatie & evaluatie. Een geruststellende gedachte.