Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Bedrijfsongevallen, beroepsziekten en (langdurig) ziekteverzuim zijn enorme kostenposten voor bedrijven. Om de risico's binnen uw bedrijf goed inzichtelijk te hebben en te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving is de Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) een belangrijk instrument.
 
Voldoen aan de Arbo-wetgeving

Om de risico's binnen uw bedrijf goed inzichtelijk te hebben en te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving is de Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) een belangrijk instrument. Als werkgever bent u op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht over een actuele RI&E inclusief Plan van Aanpak te beschikken. Het Plan van Aanpak (afgekort als PvA) is een verplicht onderdeel van de RI&E. Hierin staat beschreven wat er nodig is om uw onderneming aan de actuele wet- en regelgeving te laten voldoen. Daarnaast zal de risico-inventarisatie preventief bijdragen aan het reduceren van bedrijfsongevallen, beroepsziekten en (langdurig) ziekteverzuim.

Investeren in veiligheid =
 minder verzuim

Door te investeren in een veilige en gezonde werkomgeving, investeert u niet alleen in de continuïteit van uw bedrijf, maar zeker ook in uw personeel. Dit heeft een positieve invloed op het vergroten van de betrokkenheid van uw medewerkers en de productiviteit. Kortom, een actuele RI&E is onmisbaar binnen uw bedrijfsvoering. Sterker nog, wanneer u niet over een volledige, actuele RI&E en een Plan van Aanpak beschikt riskeert u een bestuurlijke boete.

 

Een RI&E laten opstellen door Vilinq betekent;

  • Inzicht in fundamentele risico’s binnen uw onderneming
  • Minder verzuim door investeren in veiligheid en gezondheid
  • U voldoet aan de Arbowetgeving, daarmee voorkomt u hoge boetes

Meer weten

Een RI&E is maatwerk. Bent u RI&E plichtig? Welke eisen stelt de wetgever aan de RI&E voor uw branche en onderneming? Neem gerust contact met ons op voor een afspraak en wij beantwoorden graag uw vragen. Uiteraard kunnen wij u vrijblijvend een passende offerte aanbieden.