Advies op maat

Ongetwijfeld heeft u er binnen u organisatie al veel aangedaan om tot een veilige werkomgeving te realiseren. Echter is het op peil houden en verbeteren van het gewenste veiligheidsniveau een continu proces. Vanuit goed werkgeverschap, maar uiteraard ook de eisen die vanuit wet- en regelgeving aan uw organisatie worden gesteld, is het van belang uzelf af te vragen of er op juiste manier invulling wordt gegeven aan het beleid rondom veilig en gezond werken. 

 

Hoe kan er binnen mijn onderneming invulling worden geven aan het Plan van Aanpak uit de RI&E? Op welke wijze kunnen we arbeidsrisico's en verzuim verder reduceren? Zijn procedures dermate ingericht dat deze veilig werken stimuleren? Voldoen we als werkgever eigenlijke wel volledig aan de arbeidsomstandighedenwet? Zo maar een aantal vraagstukken waar u niet dagelijks mee te maken krijgt, maar wel essentieel zijn voor uw G&VW-beleid (Gezond & Veilig Werken). Dergelijke zaken verdienen de nodige aandacht en expertise. 

 

Wij kunnen u onder andere adviseren op het gebied van:

  • Het uitvoeren van een RI&E en invulling geven aan het Plan van Aanpak
  • Preventieve maatregelen om verzuim en ongevallen te reduceren
  • Ontwikkelen van veiligheids- en werkprocedures
  • Opstellen van een bedrijfsnoodplan 
  • Ontwikkelen of herschrijven van arbobeleid
  • Opleidingen & veiligheidstrainingen


Vanzelfsprekend leveren wij maatwerk, afgestemd op de specifieke arbeidsomstandigheden binnen uw onderneming en branche.