U wilt uw medewerkers een veilige, fijne en gezonde werkomgeving bieden. Om de betrokkenheid van uw medewerkers te vergroten, de productiviteit te verhogen én de kans op een bedrijfsongeval te verkleinen. Maar heeft u wel inzicht in alle bedrijfsrisico’s? Hoe geeft u invulling aan uw veiligheidsbeleid? En bent u wel volledig op de hoogte van de wettelijke verplichting waar uw bedrijf aan moet voldoen? 

 

Van het inventariseren van arbeidsrisico's tot het implementeren van effectieve maatregelen; wij helpen u en geven advies op maat. Met onze professionele aanpak ontlasten wij u en zorgen ervoor dat uw bedrijf aan de eisen uit de arbeidsomstandighedenwet voldoet. Want Vilinq is beter dan genezen.

"If you think safety is expensive,

try an accident..."

Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Door te investeren in een veilige en gezonde werkomgeving, investeert u in de continuïteit van uw bedrijf én in uw personeel. En beschikt u niet over een volledige, actuele RI&E en een Plan van Aanpak? Dan riskeert u zelfs een boete. Met een RI&E door Vilinq:

  • Krijgt u inzicht in fundamentele risico’s binnen uw onderneming.
  • Is er minder verzuim door investeren in veiligheid en gezondheid.
  • Voldoet u aan de Arbowetgeving en dus voorkomt u hoge boetes.

lees meer...


Advies

Een veilige werkomgeving staat bij uw bedrijf op nummer één. Maar geeft u wel op de juiste manier invulling aan het beleid rondom veilig en gezond werken? Hoe geeft u invulling aan het Plan van Aanpak uit de RI&E? Op welke wijze reduceert u arbeidsrisico's en verzuim? Vragen waar u niet dagelijks mee te maken krijgt, maar Vilinq kan u helpen met een advies op maat.

lees meer...

BEDRIJFSHULPVERLENING

Een adequate bedrijfshulpverlening binnen uw organisatie is niet alleen van levensbelang bij calamiteiten, maar zelfs een wettelijke verplichting. Wilt u ondersteuning bij het opstellen of actualiseren van uw bedrijfsnoodplan of bij het inrichten van uw bedrijfshulpverleningsorganisatie?

lees meer...

Interim ondersteuning

Investeren in een veilige werkomgeving voor uw medewerkers vraagt om voldoende capaciteit. Soms is het nodig op korte termijn een vertaling te maken naar een veiligheidsbeleid. Heeft u behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning door een veiligheidskundige? Onze middelbaar- en hoger veiligheidskundigen zijn specialist op het gebied van veilig en gezond werken en zijn flexibel inzetbaar.

lees meer...