Veiligheid is een essentieel onderdeel binnen uw bedrijfsvoering, want in een gezonde en veilige werkomgeving zijn uw medewerkers gemotiveerder en productiever. Door preventieve maatregelen kan de kans op een bedrijfsongeval, maar ook ziekteverzuim worden gereduceerd. Van het inventariseren van arbeidsrisico's tot het implementeren van effectieve beheersmaatregelen, wij nemen het u graag uit handen en voorzien u van passend advies. Door onze gedegen aanpak worden verzuimkosten gereduceerd en kan letsel worden voorkomen, want Vilinq is beter dan genezen.

"If you think safety is expensive,

try an accident..."

Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Elke werkgever is wettelijk verplicht een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en Plan van aanpak op te stellen. Wij helpen u graag om hier binnen uw bedrijf invulling aan te geven... (lees meer)